Travel

Mt.Manalmon Climb

January 29, 2018
Mt. Manalmon

Original intent up to the time we are at the jump off point at Madlum was to climb Mt. Gola. It was closed for the day because of high waters of the river so we climbed Mt. Manalmon instead. There were a number of accidents in Madlum River of San Rafael, Bulacan before so I […]

Continue Reading

Lector Duties

Hospicio San Juan de Dios

St. John of God in Bustos Bulacan

Every Christmas season, our Ministry of Lectors and Commentators of Immaculate Concepcion Parish conducts an outreach program to help less privileged people inside our diocese. Last year, we went to a mental health institution for men called Brothers of Mercy of St. John of God located in Bocaue, Bulacan. This year, we went to its […]

Continue Reading

Lector Duties

Paano Maging Katoliko sa Facebook?

January 26, 2018
Ang Gintong Uhay : Pintakasi

Nang tayo ay bininyagan, lahat tayo ay tumanggap ng ating “prophetic mission”. Lahat tayong mga Katoliko ay kaisa ni Kristo sa kanyang pagiging pari, hari, at propeta. Lahat tayo ay may misyon na ipahayag ang mabuting balita ng ating kaligtasan at ang social media ay isa sa mga mabibilis at epektibong paraan upang magampanan ito. […]

Continue Reading

Lector Duties

Katolikong Pagharap sa Kamatayan, Tinalakay sa Leccom General Assembly (Western District) 2017

January 22, 2018

“Ang simbahan ay may pananalig na ang kamatayan ay hindi ang wakas. Hindi nito natatapos ang ugnayan na ating binuo noong tayo’y nabubuhay. Kaya nga sinasabi ni Apostol San Pablo, ‘sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos?”, madamdaming  pagpapahayag ni Reb. Msgr. Andres S. Valera,sa ika-8 Pangkalahatang Pagtitipon (Pankanlurang Distrito) ng mga Tagapagpahayag at […]

Continue Reading

Fitness | Might Be Helpful

Plantar Fasciitis and How I Got Treated

January 15, 2018
Plantar Fasciitis Foot Xray

Whenever I’ll get a massage and a particular “point” on my right foot right above my heel is being pressed, it would hurt. And I just ignored it for years because after a split second it would go away. Then, around October of 2017, my right heel together with this “point” was so painful that […]

Continue Reading

Reviews | Travel

5 Perks of Staying at San Juan Surf Resort

January 3, 2018
San Juan Surf Resort La Union review

San Juan Surf is popular hotel in La Union. It is located at Urbiztondo, San Juan, MacArthur Highway, San Fernando, La Union and is known for its affordable surfing lessons. It gets fully booked easily so make sure you make reservations and pay in advance if you intend to stay here. Our family enjoyed our […]

Continue Reading