Lector Duties

Moments

July 2, 2018
Solemnity St John the Baptist

The LORD called me from birth, from my mother’s womb he gave me my name “Ang purpose pala ng buhay ng tao ay papurihan ang Diyos at ang pangalan ng Panginoon ang manguna at maging sentro ng buhay ng tao…’Yan ang kadakilaan at tawag ni Juan – ang maghanda ng daraanan ng Panginoon.” Sunday homily […]

Continue Reading