Lector Duties | Random Thoughts

The Field

June 22, 2018
sunday homily reflection

This is how it is with the kingdom of God; it is as if a man were to scatter seed on the land and would sleep and rise night and day and through it all the seed would sprout and grow, he knows not how. Instrumento lamang tayo. Tayo ang magtatanim ngunit hindi tayo ang […]

Continue Reading

Lector Duties

Pope Francis on Fake News

June 19, 2018
Pope Francis Quotes on Fake News

It’s been 51 years! Popes from Pope Paul VI to Pope Francis have long been recognizing the vital role of communication through traditional and social media in New Evangelization. For 2018, Pope Francis’ message revolved around fake news, prevalent in today’s society. Here are some quotes to ponder on from Pope Francis’ message for the […]

Continue Reading

Lector Duties | Might Be Helpful

Paano Labanan ang Fake News

Paano Labanan ang Fake News

H’wag maging biktima ng fake news. Maging mas matalino kaysa dito! Narito ang ilang mga paraan upang labanan ang fake news:   Kasing tanda ng unang kasalanan ang fake news. Ang pagsugpo dito nang tuluyan ay parang pag-asam na masugpo lahat ng kasinungalingan at panlilinlang sa mundo. Sabi nga, “There is no darkness in social […]

Continue Reading

Lector Duties | Travel

Maundy Thursday in Marian Orchard

April 27, 2018
Marian Orchard

2018 MAUNDY THURSDAY IS MY 30TH BIRTHDAY This isn’t the first time that my birthday fell on Holy Week. Ever since,too, I  always had a subdued to no celebrations at all during my birthdays so contrary to what other people think, I’m totally cool with this. Holy Week had an entirely different meaning to me, […]

Continue Reading

Lector Duties

Hospicio San Juan de Dios

January 29, 2018
St. John of God in Bustos Bulacan

Every Christmas season, our Ministry of Lectors and Commentators of Immaculate Concepcion Parish conducts an outreach program to help less privileged people inside our diocese. Last year, we went to a mental health institution for men called Brothers of Mercy of St. John of God located in Bocaue, Bulacan. This year, we went to its […]

Continue Reading

Lector Duties

Paano Maging Katoliko sa Facebook?

January 26, 2018
Ang Gintong Uhay : Pintakasi

Nang tayo ay bininyagan, lahat tayo ay tumanggap ng ating “prophetic mission”. Lahat tayong mga Katoliko ay kaisa ni Kristo sa kanyang pagiging pari, hari, at propeta. Lahat tayo ay may misyon na ipahayag ang mabuting balita ng ating kaligtasan at ang social media ay isa sa mga mabibilis at epektibong paraan upang magampanan ito. […]

Continue Reading

Lector Duties

Katolikong Pagharap sa Kamatayan, Tinalakay sa Leccom General Assembly (Western District) 2017

January 22, 2018

“Ang simbahan ay may pananalig na ang kamatayan ay hindi ang wakas. Hindi nito natatapos ang ugnayan na ating binuo noong tayo’y nabubuhay. Kaya nga sinasabi ni Apostol San Pablo, ‘sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos?”, madamdaming  pagpapahayag ni Reb. Msgr. Andres S. Valera,sa ika-8 Pangkalahatang Pagtitipon (Pankanlurang Distrito) ng mga Tagapagpahayag at […]

Continue Reading