Lector Duties | Travel

Maundy Thursday in Marian Orchard

April 27, 2018
Marian Orchard

2018 MAUNDY THURSDAY IS MY 30TH BIRTHDAY This isn’t the first time that my birthday fell on Holy Week. Ever since,too, I  always had a subdued to no celebrations at all during my birthdays so contrary to what other people think, I’m totally cool with this. Holy Week had an entirely different meaning to me, […]

Continue Reading

Lector Duties

Hospicio San Juan de Dios

January 29, 2018
St. John of God in Bustos Bulacan

Every Christmas season, our Ministry of Lectors and Commentators of Immaculate Concepcion Parish conducts an outreach program to help less privileged people inside our diocese. Last year, we went to a mental health institution for men called Brothers of Mercy of St. John of God located in Bocaue, Bulacan. This year, we went to its […]

Continue Reading

Lector Duties

Paano Maging Katoliko sa Facebook?

January 26, 2018
Ang Gintong Uhay : Pintakasi

Nang tayo ay bininyagan, lahat tayo ay tumanggap ng ating “prophetic mission”. Lahat tayong mga Katoliko ay kaisa ni Kristo sa kanyang pagiging pari, hari, at propeta. Lahat tayo ay may misyon na ipahayag ang mabuting balita ng ating kaligtasan at ang social media ay isa sa mga mabibilis at epektibong paraan upang magampanan ito. […]

Continue Reading

Lector Duties

Katolikong Pagharap sa Kamatayan, Tinalakay sa Leccom General Assembly (Western District) 2017

January 22, 2018

“Ang simbahan ay may pananalig na ang kamatayan ay hindi ang wakas. Hindi nito natatapos ang ugnayan na ating binuo noong tayo’y nabubuhay. Kaya nga sinasabi ni Apostol San Pablo, ‘sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos?”, madamdaming  pagpapahayag ni Reb. Msgr. Andres S. Valera,sa ika-8 Pangkalahatang Pagtitipon (Pankanlurang Distrito) ng mga Tagapagpahayag at […]

Continue Reading

Lector Duties

Fast to Feed this Lent

February 28, 2017

This painting remains as one of the most moving paintings I have seen. I appeal to your kind hearts to contemplate on this for yourself and after that, please visit http://hapagasafeeding.com/donate. Hapag-asa is a sustainable feeding program of the Catholic church. It has an efficient program structure to make sure that objectives are met when it comes […]

Continue Reading