Lector Duties

Katolikong Pagharap sa Kamatayan, Tinalakay sa Leccom General Assembly (Western District) 2017

January 22, 2018

“Ang simbahan ay may pananalig na ang kamatayan ay hindi ang wakas. Hindi nito natatapos ang ugnayan na ating binuo noong tayo’y nabubuhay. Kaya nga sinasabi ni Apostol San Pablo, ‘sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos?”, madamdaming  pagpapahayag ni Reb. Msgr. Andres S. Valera,sa ika-8 Pangkalahatang Pagtitipon (Pankanlurang Distrito) ng mga Tagapagpahayag at Tagapagpaliwang ng Salita ng Diyos o ng mga Lectors at Commentators (Leccom) ng Diyosesis ng Malolos.

Hindi paboritong paksa ang kamatayan. Kung maari nga ay tahasan itong iniiwasan sa mga usapan. Ngunit ang Diyos na lumikha sa atin ay nilikha tayo para sa buhay na walang hanggan. Ang isang bagay na tiyak na sasapitin ng lahat, sa hindi batid na panahon at pamamaraan, ay kinakailangang paghandaan at harapin nang may tamang pananaw. Ito nga ang naging tema ng pagtitipon na ginanap sa Holy Spirit Academy of Malolos noong ika-6 ng Agosto, 2017 – ang “Pag-agapay sa paglalakbay patungo sa kabilang buhay.”

Sa unang panayam na ibinigay ni Msgr. Valera, kura-paroko ng Parokya ni San Agustin sa Baliuag, Bulacan, at isang kinikilalang dalubhasa sa liturhiya, ibinigay niya ang paghahambing sa kamatayan noon at ngayon upang ipakita na may Kristyanong pamamaraan ng paghahanda at pagharap sa kabilang buhay. “Ang simbahan ay dinadamayan ang mga nagdadalamhati sa pamamagitan ng ritwal ng paglilibing, sa pamamagitan ng salita ng diyos, at sa pamamagitan ng eukaristiya,” dagdag pa niya.

Pinaalalahanan din niya ang mga leccom sa kanilang mga gampanin sa loob ng Misa para sa mga Yumao sapagkat dito sila may aktibong partisipasyon. Ipinaalam din niya na higit sa ano pa man, “dasal ang dapat laman ng lamay” at mayaman ang liturhiya sa mga Panalangin ng Kristyano na mainam kung may lector na babasa.

Katulad ng nakagawian sa loob ng walong taon ng pangkalahatang pagtitipon, ang ikalawang panayam ay ibinigay ng Pandiyosesis  na Laykong Tagapag-ugnay na Sis. Maritoni Suarez, at may paksang “Christian Maturity and Servant Leadership as a Product of Spirituality”. Dito’y nilayon niyang magmuni ang mga leccom ng tatlumpu’t tatlong bikarya ng Pangkanlurang Distrito kung nasaan na sila sa kanilang  espiritwal na paglalakbay at sa buhay-paglilingkod.

Katulad ng karamihan sa mga gawain, sinimulan ang pagtitipon sa  pagluluklok sa biblia at sa pagdaraos ng Banal na Misa. Sa kanyang homilya, binigyang diin ng nanguna sa pagdiriwang na si Reb. Msgr. Luciano Balagtas ang “paghubog ng puso’t isipan at budhi ng mga katiwala ng salita ng Diyos bilang pinakamahalagang paghahanda sa paglalakbay patungo sa kabilang buhay.”

Dagdag sigla sa pagtitipon ang mga sayaw na pinangunahan ng mga Junior Leccom ng San Antonio de Padua, Iba, Hagonoy at ang mga papremyong ihinanda ng tagapangasiwa ng Pangkalahatang Pagtitipon ng  Pangkanlurang Distrito sa pangunguna ni Sis. Guia Margarita San Gabriel, isa ring leccom ng Parokya ng Inmaculada Concepcion ng Malolos. Ang pagtitipon ay isinaayos at inihanda ng tatlumpu’t tatlong pangulo mula sa mga bikarya sa pamamatnubay ni Reb. Padre Norberto “Norby” A. Gagui, Makadiwang Patnugot ng Bikarya ng Malolos at ng Pangkanlurang Distrito. Nagwakas ang pagtitipon matapos ang pananalita si Reb. Padre Anthony C. Chan, Makadiwang Patnugot ng mga Leccom.

This  news article has been posted here on my blog on a latter date to give way for its publishing in  an official newsletter.

Leave a Reply