Lector Duties

Paano Maging Katoliko sa Facebook?

January 26, 2018
Ang Gintong Uhay : Pintakasi

Nang tayo ay bininyagan, lahat tayo ay tumanggap ng ating β€œprophetic mission”. Lahat tayong mga Katoliko ay kaisa ni Kristo sa kanyang pagiging pari, hari, at propeta. Lahat tayo ay may misyon na ipahayag ang mabuting balita ng ating kaligtasan at ang social media ay isa sa mga mabibilis at epektibong paraan upang magampanan ito. […]

Continue Reading