Random Thoughts

Angels in Person

February 14, 2018
Angels in Person

I believe in guardian angels.  I wrote about it before. There have been many instances in the past when I thought and confirmed that mine exists but I’ll cite the one which happened just this week. Busy with my mobile phone and that chat over lunch at the second floor of McDonalds, I wasn’t so […]

Continue Reading

Lector Duties

Katolikong Pagharap sa Kamatayan, Tinalakay sa Leccom General Assembly (Western District) 2017

January 22, 2018

“Ang simbahan ay may pananalig na ang kamatayan ay hindi ang wakas. Hindi nito natatapos ang ugnayan na ating binuo noong tayo’y nabubuhay. Kaya nga sinasabi ni Apostol San Pablo, ‘sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos?”, madamdaming  pagpapahayag ni Reb. Msgr. Andres S. Valera,sa ika-8 Pangkalahatang Pagtitipon (Pankanlurang Distrito) ng mga Tagapagpahayag at […]

Continue Reading