Events

Mr. Christian Esguerra with Social Communications Commission of Diocese of Malolos

June 4, 2019
53rd World Communications Day Diocese of Malolos

Diocesan Commission on Social Communications held its celebration of the 53rd World Communications Day reflecting on the theme, “We are members of one another (Eph4:25) From social network community to human communities. World Communications Day is usually celebrated between Ascension Sunday and Pentecost. Diocese of Malolos celebrated the occasion on June 1 by gathering its […]

Continue Reading

Lector Duties

Katolikong Pagharap sa Kamatayan, Tinalakay sa Leccom General Assembly (Western District) 2017

January 22, 2018

“Ang simbahan ay may pananalig na ang kamatayan ay hindi ang wakas. Hindi nito natatapos ang ugnayan na ating binuo noong tayo’y nabubuhay. Kaya nga sinasabi ni Apostol San Pablo, ‘sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos?”, madamdaming  pagpapahayag ni Reb. Msgr. Andres S. Valera,sa ika-8 Pangkalahatang Pagtitipon (Pankanlurang Distrito) ng mga Tagapagpahayag at […]

Continue Reading

Lector Duties

Ang Basileia Agosto-Setyembre 2015

November 13, 2015

MGA LECCOM NG PAROKYA DUMALO SA PANGKALAHATANG KAPULUNGAN 2015 Ginanap ang Taunang Pangkalahatang Kapulungan ng mga Lector at Commentator (LecCom) ng Diyosesis ng Malolos noong ika-22 ng Agosto, 2015 sa Immaculate Concepcion Major Seminary, Brgy. Tabe, Guiguinto, Bulacan. Ang kapulungan ay dinaluhan ng mga LecCom sa loob ng labindalawang parokya ng bikarya ng Malolos. Naging […]

Continue Reading