Lector Duties

Katolikong Pagharap sa Kamatayan, Tinalakay sa Leccom General Assembly (Western District) 2017

January 22, 2018

“Ang simbahan ay may pananalig na ang kamatayan ay hindi ang wakas. Hindi nito natatapos ang ugnayan na ating binuo noong tayo’y nabubuhay. Kaya nga sinasabi ni Apostol San Pablo, ‘sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos?”, madamdaming  pagpapahayag ni Reb. Msgr. Andres S. Valera,sa ika-8 Pangkalahatang Pagtitipon (Pankanlurang Distrito) ng mga Tagapagpahayag at […]

Continue Reading

Lector Duties

My First Pilgrimage Part 1

April 16, 2015

Pilgrimage, I discovered, is definitely more than just sightseeing of structures or shrines, or knocking on church doors followed by wishing just because it is a first time. For me, it was taking baby steps in deepening one’s faith.We are on earth but we are not of this world and so we are always in search of something. There’s always ideas we can not understand and maybe some ancient walls, sculptures and paintings, or falling bricks and dusted windows can provide clarity or validation somehow.

Continue Reading